Ovimex ontvangt hoogste rating (gold) in duurzaamheid ranking EcoVadis

Deventer, 5 maart 2015 – Ovimex heeft de hoogste rating (Gold) gekregen in een duurzaamheidsonderzoek van EcoVadis.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat voor de weloverwogen doelstelling om sociale en ecologische doelstellingen met economische activiteiten te harmoniseren. Het uitgangspunt van MVO is het streven naar een balans tussen de 3 P’s: people (mensen), planet (milieu) en profit (economische winst). Bij MVO neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in ‘people en planet’-vraagstukken kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen (profit).

Steeds meer (internationale) ondernemingen hanteren MVO bedrijfsbreed in hun (bestaande) processen en structuren. Het belang van milieu, welzijn en economisch rendement wordt iedere dag afgewogen. Een belangrijke pijler in de MVO-aanpak is het begrip ‘ketenverantwoordelijkheid’: maatschappelijk verantwoord inkopen en verkopen. De resultaten van organisaties op het gebied van duurzaamheid zijn dan ook een belangrijke factor geworden bij het selecteren van leveranciers.

EcoVadis ontwikkelde het eerste Sustainability Monitoring Platform (SP) gewijd aan het vergemakkelijken van het beheer van milieu- en sociale prestaties van leveranciers. Het internationale MVO-evaluatie en accreditatie platform beoordeelt organisaties uit 99 landen en 150 bedrijfstakken aan de hand van criteria als beleid, initiatieven en resultaten op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, eerlijke handelspraktijken en duurzaam inkopen. De resultaten worden gecommuniceerd in de vorm van certificeringen. Zo kunnen bedrijven makkelijk hun potentiële leveranciers beoordelen en selecteren.

Na twaalf maanden van onderzoek en ontwikkeling, ontstond EcoVadis in Parijs, Frankrijk, begin 2007 met als doel een ​​vertrouwd partner te worden van inkooporganisaties die streven naar duurzaam supply-management. EcoVadis richt zich op het verbeteren van de milieu- en sociale praktijken van bedrijven door gebruik te maken van de invloed van wereldwijde productieketens. EcoVadis wil inkooporganisaties helpen met het verbeteren van hun economische-, sociale- en milieuprestaties door middel van innovatieve informatietechnologie en een ‘shared-service’ expertise met betrekking tot duurzaam inkoop onderwerpen.

EcoVadis is van mening dat duurzaamheid een essentiële bron van waarde is in de huidige uitdagende zakenwereld. Haar doel is het vergemakkelijken van de integratie van duurzaamheidscriteria in klant-leverancier relaties, door het ontwikkelen van betrouwbare, globale en easy-to-use “Leverancier MVO Ratings”, die organisaties helpen risico’s te beheersen en ECO-innovaties te bevorderen. Het verzachten van de directe sociale- en milieueffecten is een integraal onderdeel van haar strategie. Professionaliteit, integriteit, klantgerichtheid en inventiviteit zijn de essentiële facilitatoren van EcoVadis succes en – significante positieve – impact op de (wereld-)maatschappij.

EcoVadis SP is in snel tempo een erkende standaard geworden. Sinds 2008 hebben duizenden bedrijven over de hele wereld gebruik gemaakt van de diensten van EcoVadis – van kleine en middelgrote ondernemingen tot wereldspelers als Heineken, Nokia, Nestle, L’Oreal, Michelin, Veolia, ING Bank en Renault.

In maart 2015 verkreeg Ovimex de hoogste Ecovadis ranking, de GOLD MVO waardering. Deze classificatie illustreert het hoge profiel van Ovimex in vergelijking met andere bedrijven uit de wereldwijde branche: met meer dan 62 punten in de algemene beoordeling scoort Ovimex ruim boven het gemiddelde van 41,4. Dit voortreffelijke resultaat plaatst Ovimex in de top 5% van alle leveranciers en firma’s die werden geëvalueerd door EcoVadis.

Bij Ovimex gaan sociale, ecologische en economische verantwoordelijkheid hand in hand. De verantwoordelijkheid voor onze werknemers, het milieu en duurzaamheid in het productieproces hebben altijd deel uitgemaakt van onze bedrijfsfilosofie: zij vormen de basis voor al onze activiteiten. Wanneer we onze producten ontwikkelen zijn onze uiteindelijke doelstellingen: inventiviteit, duurzaamheid, naleving van de gestelde normen, vermindering van het energiegebruik en het gebruik van recyclebare materialen.

Ovimex beschouwt de Gold-rating van EcoVadis als een erkenning van de inzet en voortdurende inspanningen die voortvloeien uit Ovimex’ lange termijnvisie om duurzame groei voor milieu, maatschappij en onderneming te bewerkstelligen. Ovimex bevestigt hiermee haar betrokkenheid bij duurzaamheid en zal haar resultaten in de toekomst blijven verbeteren.

Enkele factoren die bijdragen aan de goede score van Ovimex:

Certificaten

 • ISO 14001 Certificaat
 • ISO 9001 Certificaat
 • ISO Duurzaam Inkoop Certificaat
 • Specifieke medewerker gezondheid en veiligheid managementsysteemcertificering: ISO RI&E Certificaat

Milieu

 • Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen of aankoop van groene stroom
 • Vermindering van het energieverbruik door middel van innovatieve technologieën
 • Vermindering van het waterverbruik door middel van innovatieve apparatuur en technologieën
 • Afvalbeheersingsmaatregelen
 • Actief recycleprogramma voor inkten, oplosmiddelen, papier en karton
 • Het gebruik van op plantaardige-olie gebaseerde inkten
 • Het gebruik van op water gebaseerde vernissen/lakken

Arbeidsomstandigheden & Mensenrechten

 • Toezicht op de tevredenheid van medewerkers
 • Werknemer gezondheid en -veiligheid (gedetailleerde) risico-evaluatie
 • Bedrijfsspecifieke pensioenregeling voor werknemers
 • Specifieke procedures voor de behandeling van chemicaliën of gevaarlijke stoffen
 • Het aanbieden van vaardigheden-ontwikkeling trainingen

Eerlijke handelspraktijken

 • Bescherming van consument/klant gegevens en privacy beleid
 • Communicatie van de gedragscode en ondernemingsethiek naar alle werknemers

Duurzaam Inkoop

 • Regelmatige leveranciersbeoordeling op milieu- en sociale praktijken
 • Integratie van milieu-, sociale-, gezondheid- en veiligheidscriteria bij de aankoop van producten
 • Meer dan 70% van de aangeschafte hout- of hout gebaseerde producten/materialen (bijvoorbeeld papier, karton) zijn afkomstig van gecertificeerde bossen (FSC/ PEFC